Sitemap    
 

Halbestyrelsen

I forbindelse med ibrugtagning af vores nye omklædningsfaciliteter i tilbygningen ønsker vi fra halbestyrelsens side, at påpege at det er forbudt at medbringe og nyde øl og sodavand i omklædningsrummene. Dette gælder naturligvis i alle hallens omklædningsrum. Dette nævner vi fordi det er sådan reglerne er, men vi ved også godt, at det at kunne sidde sammen og nyde en øl eller en vand er en del af den samlede fælles oplevelse omkring en aktivitet. Så vi har fundet en løsning på problemet, som alle bør være tilfredse med.

Hvis cafeteriet er åbent, skal man benytte disse faciliteter. Drikkevarer skal købes i cafeteriet.

På de dage hvor cafeteriet ikke er åbent vil det være tilladt, at medbringe og nyde en øl – sodavand i omklædningsrummene.

Halassistenten (Arne) har fået indskærpet, at han skal påpege det, hvis disse lempelige vilkår ikke overholdes.

Vi vil også gerne hermed oplyse om, at det ikke er tilladt at medbringe mad og drikkevarer i hallen.

Martin Lilholt Thomsen  | formand@bjergby-mygdalif.dk